top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

ובאו האובדים

🕯️🕯️ *הדלקת נרות* (זמן ניו יורק): 17:55.

✨ *צאת השבת:* 19:00


בשבת בה קוראים על אברהם אבינו, היהודי הראשון בעולם, זכינו השבוע לסיפור מיוחד עם נשמה יהודית...

בסוף, שום יהודי לא יישאר בגלות!!!


וסיפור שכך היה:

גבאי של מרכז חב"ד העולמי 770 בקראון הייטס בניו יורק הרב יוסף יצחק קרץ מספר על סיפור לא שגרתי שאירע לו אתמול ברחובות מנהטן, הרב יצא עם מספר צעירים מחב"ד, בטנק המצוות הוא סיפר שאחד מהם שאל את הכומר כבדיחה אם הוא יהודי, אחד מהם אומר ל'בחדרי חרדים' כי "מה פתאום לשאול כומר עם הבגדים וצלב גדול על החזה אם הוא יהודי" אבל "שאלנו סתם ככה".


הרב מספר כי הוא השיב בחיוב, "אמרנו לו, מה הפירוש? אימא שלך יהודייה? הוא אמר לנו כי שני ההורים שלו יהודים" הוא סיפר להם איך הוא התגלגל לכנסיה והפך לכומר.


הוא נמסר כילד לכנסיה, וכך שרד את השואה, אח"כ התחיל ללמוד להיות כומר קתולי, ורדפו אותו בלימודים, הוא סיפר שגם המורה שלו נולד כיהודי, ואמר לו, "יהודי תמיד נרדף עד שהוא נהיה כומר מוצלח".


הרב שאל אותו למה הוא לא מגיע לבית הכנסת, הוא ענה: "מותר לכומר להגיע לבית הכנסת?" הרב ענה לו "אני עובד בבית הכנסת המרכזי של ליובאוויטש בקראון הייטס, ואני מזמין אותך", הוא ביקש כרטיס ביקור, ואמר שישמור על קשר.


בינתיים שאר הצעירים עזרו לו להשיג מונית. נתנו לו כסא לשבת עד שהמונית תגיע, בסופו של דבר הוא יהודי כמעט בן 90, אך אמר שהוא יגיע לבקר.


בפרשה שלנו נאמר הציווי הראשון של ה' לאברהם אבינו: "לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"- הציווי לצאת מחרן וללכת לארץ הקודש, ארץ ישראל.


הרבי מליובאוויטש מסביר על כך ביאור מדהים!!!

הציווי של "לך לך"- נאמר לכל נשמה יהודית.

1. פעם ראשונה לפני ירידתה לעולם- ה' אומר לה ללכת מהמקום הגבוה בו היא נמצאת, תחת כסא הכבוד, ולרדת לעולם👇🏻🌎...


2. פעם שניה, כשהנשמה מגיעה לעולם, אומרים לה שוב *"לך לך"-* אפילו שירדת לעולם שמלא בחושך וקליפות🌑, התפקיד שלך זה תמיד ללכת ולהתקדם👣📈... תמיד להוסיף ולעלות בקדושה... אל תתייחס לכל הדברים שמפריעים ומבלבלים בדרך😖😫😩, עלייך תמיד להתקדם ולעלות📈👣...


*"לך לך מארצך"-* תלך מהרצונות הטבעיים,

*"ממולדתך"-* מכל הדברים המולדים,

*"ומבית אביך"-* מכל ההרגלים שהתרגלנו בבית ההורים...- תצא מאזור הרגיל והנח, ותלך אל הרצון האלוקי!!! לעשות את השליחות שלך כאן בעולם!!!✨🌎


שנזכה מיד 'ללכת' לגאולה השלימה בהתגלות הרבי תיכף ומיד ממש!


שבת שלום💐!

הרב יהודה ומושקא

מצוה טנק.

Comments


bottom of page