top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

המבול בימינו

🕯️🕯️ *הדלקת נרות* (זמן תל אביב): 17:55.

✨ *צאת השבת:* 19:00.


בפרשה מסופר על ציווי ה' לנח להיכנס לתיבה מפני המבול, מבול ששוטף את פני כל הארץ🌊, ואחכ היציאה מן התיבה ובניית חיים חדשים.


לפני שנח נכנס אל התיבה הוא קיבל ציווי מה': *"בוא אל התיבה"*, אך, לאחר המבול, אנו רואים *שנח לא חיכה לציווי ה' לצאת מהתיבה, אלא עשה כמה פעולות בעצמו כדי לצאת:* הוא שלח את העורב🦅, ואת היונה מספר פעמים כדי לדעת האם ייבשו המים בחוץ🕊️...


הרבי לומד מכך דבר מדהים!!!

*כמו שנח לא חיכה לציווי ה' לצאת מהתיבה, אלא עשה מצידו את כל הפעולות כדי לצאת*, כך גם אנו, *צריכים לעשות את כל הפעולות מצידנו להראות לה' שאנו רוצים לצאת מהגלות!!!*

כשה' יראה את הרצון והמאמץ שלנו לצאת מהגלות, זה יגרום לה' להביא לנו כבר גאולה בפועל ובפשטות!!!


ועד אז, כמו שנאמר לנח: *"פרו ורבו, מלאו את הארץ וכבשוה"-* עלינו לכבוש את העולם כולו, ולגלות בו אלוקות!!!🌎✨


*שבת שלום! וחיבוק חם!*Comments


bottom of page