top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

האם טנק יכול לחרוש?

🕯️🕯️ *הדלקת נרות (זמן ניו יורק):* 16:50.

✨ *צאת השבת:* 18:00.


היום, לפני 30 שנה, אירע מאורע היסטורי!!!

ארה"ב ורוסיה חתמו ביניהם על 'הסכם שלום'🤝🏻- שבמקום לעשות ביניהם מלחמות⚔️, לקחת את הכסף הזה ולהשקיעו בפיתוח הכלכלה במדינה... 💸💸💸


לכאורה, זה נראה תהליך טבעי, ומה כ"כ מיוחד באירוע כזה?

אלא שלמרות שזה נראה דבר מתבקש ומובן בשכל שלא לעשות מלחמות, אם נסתכל אחורה, נראה שכל ההיסטוריה מלאה מלחמות בלי סוף, חלקם עקובות מדם... 🩸🩸🩸


אז מה קרה עכשיו?

*מסביר הרבי דבר מדהים!!!*

חלק מהייעודים והדברים שיהיו בגאולה יהיה מצב של *"וכתתו חרבותם לאיתים"-* שבירת כלי המלחמה, והפיכתם לכלים לעבודת האדמה🎋🪴.

ייעוד זה יקרה, *מכיוון שכולם יגיעו למלך המשיח שישפוט אותם,* ולא ירצו עוד להילחם ביניהם...


וזה שהיום פתאום מכריזים ראשי מעצמות על צמצום נשק ומלחמה ביניהם, *מגיע מכך שאנחנו קרובים מאוד לגאולה, ומשיח כבר התחיל לפעול בעולם!!!* 👑🌍


ומה שהיום, אנחנו חוזרים לחששות של מלחמה בין רוסיה לאוקראינה- עלינו לדעת *שגם זה כחלק מתהליך של גאולה, ומפעולה של משיח בעולם!!!* ובעז"ה בקרוב נראה כיצד זה אכן כך...


בשבת זו נוהגים *להגיד את כל ספר התהילים*📖 שהם ממשיכים לאדם את הברכה לכל החודש הקרוב...


*שבת שלום! ומשיח עכשיו!*


Kommentare


bottom of page