top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

אתה יכול לקרוע את הים

🕯️🕯️ *הדלקת נרות* (זמן ניו יורק): 16:35.

✨ *צאת השבת:* 17:40.


בפרשה מסופר על הניסים הגדולים שנעשו לעם-ישראל ביציאת מצרים וקריעת ים-סוף🌊.


לאחר שעם-ישראל עברו את הים, נתנו כולם שירה לה' על גודל הניסים🎶🎵🎶.


המפרשים אומרים *ששירת הנשים היתה יותר גבוהה משירת הגברים,* משום שלנשים היו תופים ומחולות שאיתם הן רקדו... 🥁🎸🪕וממילא השמחה שלהם היתה גדולה יותר...


מיד המפרשים שואלים:

מהיכן היה לנשות ישראל תופים במדבר?

אלא, שבזמן היותם במצרים, כשמשה רבינו הגיע לבשר על הגאולה, *כל הנשים האמינו ובטחו בגאולה הקרובה, היה ברור להן שהן יזכו לראות את ניסי הגאולה!!!* והן הכינו תופים עוד בהיותם שם... 🥁🎸


הרבי אומר, שאנחנו גלגול של הדור שיצא ממצרים.

וכמו שאז, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, והן עוררו את הציפייה והבטחון בדבר הגאולה בכל העם,

כך בדורנו, *בזכות כח האמונה של הנשים נזכה לגאולה השלימה!!!*

ובפרט לאחר שהרבי הגיע ופירסם את בשורת הגאולה- שאוטוטו אנו זוכים להיגאל. אז *נשות ישראל, כבר עכשיו עוד לפני הגאולה, יוצאות בשירה עם תופים ומחולות*🥁🎸🪕 על בוא הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!!


*שבת שלום! חיבוק חם!!!*


.😘🥰😍


לע"נ: משה שמואל שמעלקא בן שלמה יהודה הלוי ע"ה.

Comments


bottom of page